Všeobecné obchodné podmienky

1/ VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1/1 Predávajúci: Čarovný deň s. r. o.
Názov: www.drobulko.sk
Adresa: Pod Hradiskom 167/23, 010 04 Žilina
IČO: 56113978
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 84487/L

1/2 Kupujúci:
Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúci potvrdením objednávky dáva súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú platné až do vydania nových obchodných podmienok.

2/ OBJEDNÁVANIE TOVARU
Kupujúci vyplní objednávací formulár prostredníctvom nákupného košíka na web stránke predávajúceho. Kupujúci môže platiť platobnou kartou alebo prevodom na účet. Pri platbe platobnou kartou prebehne platba okamžite a kupujúci môže začať produkt používať ihneď. Pri platbe prevodom na účet príde po zaregistrovaní objednávky kupujúcemu potvrdenie o objednávke a faktúra na jeho mailovú adresu, uvedenú v objednávke. Po zaplatení a pripísaní platby na účet predávajúceho bude odoslaný na mailovú adresu kupujúceho potvrdenie o zaplatení a informácia že  kupujúci môže začať produkt používať.

3/ CENY A PLATBY
Predávajúci nie je platcom DPH.
Platba je možná iba v eur a to platobnou kartou alebo prevodným príkazom.
Daňovým dokladom je faktúra.

4/ DODACIE PODMIENKY
Dodacia lehota na produkt je okamžitá, po prijatí platby na účet.

5/OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Všetky osobné údaje, poskytnuté kupujúcim v rámci objednávania tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.drobulko.sk , sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením EÚ na ochranu osobných údajov (GDPR) , ktorý nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané len na základe legitímneho právneho základu, ktorým je plnenie kúpno – predajnej zmluvy a dodanie objednaného tovaru. PREDÁVAJÚCI spracováva len tie osobné údaje, ktoré na daný účel skutočne potrebuje ( meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) a nebude ich používať na iný účel, to znamená, že predávajúci nebude poskytovať, zverejňovať a sprístupňovať osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe.
KUPUJÚCI má právo podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v súvislosti so spracovávaním osobných údajov, na základe písomnej žiadosti, od predávajúceho vyžadovať:
– Potvrdenie, či sú, alebo nie sú, osobné o ňom spracovávané
– Likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

V Žiline, dňa 03.03.2023